Historie zámku

Historie zámku Třebušín

úzce souvisí s vesnicí Třebušín. Za starých časů majitel obce často vlastnil také hrad, který byl používán čistě jako domicil. Nejstarší část  zámku pochází, stejně jako obec Třebušín  již od  roku 1057, kdy ji „Bleh Trebusen“ obdržel jako dar ze strany slavného českého šlechtice Hroznata z Teplé. Majitelé se v příštích stoletích střídali až do roku 1540 v rychlém sledu. Změna z jednoho majitele na druhého byla tak rychlá, že v jednom případě rytíř, který hrad dostal, byl obviněn jako zrádce na příkaz stejného krále.

Nejzásadnější bylo v roce 1421 vlastnění zámku německými rytíři (katolíci) a proto na zámek táhl Jan Žižka z Trocnova, který zámek vypálil.

Další majitel zámku i obce byl v roce 1578 Oldřich Hostakovský Arklebický,který byl následován jeho synem Tristanem.Tristan znovu zvětšil budovu. Dokumenty hovoří o „renesanční pevnosti a panství s hospodářstvím a poli. “

Roku 1600 po Tristanově smrti panství a zámek se stal majetkem Jaroslava Osterského, Kaplíra ze Sulejovic, který však žil na hradě Kalich. Po něm jeho syn Smil zdědil zámek Trebusin. Hrad byl „zabaven“ korunou, když se majitelé zapojili do povstání proti Habsburské monarchii.

1623: Obec a zámek je prodán Paulu Vencelius von Bochus. Švédské války, 1630 je zcela zničen Švédy.

1720 dědic Franz Karl Kressl Baron von Qualten. Byl velmi  talentovaný a inteligentní člověk, zakladatel Právnické fakulty na univerzitě v Praze, stává se prvním rektorem. V obci Třebušín postavil školu a zahájil výrobu cihel. Postavil v Třebušíně pivovar a morový památník.

1802 Franz Karl hrabě von Puteani, si vzal Antonii (Antonia), hraběnka von Putteani née de Morzini (spojení se zámkem Ploskovice) Franz Karl začal renovovat zámek Třebušín,aby  pokoje vypadaly barokně.Tyto úpravy provedl Octavio Broggio, slavný litoměřický architekt italského původu. Bylo přidáno tzv. „Severní křídlo“ (pouze v přízemí).

Z rodu Puteani byl prodán v roce 1913 rodině von Skala. 

Dr. Maennel a dědicové vlastnili zámek až do roku 1945, kdy byly rodinné statky znárodněny podle Benešových dekretů a Němci vyhnáni ze země! Rose, manželka dědice Dr. Hansjoerg Maennel-de Garrigues byl varována Janem Masarykem.Byla to jejich dcera H. Corinna Meraldiová (née Maennel de Garrigues), kdo se vrátil poprvé v roce 1986 jako turistka do malé vesnice Třebušín a zámek na návštěvu. Zámek a zahradu však nalezla ve velmi špatném stavu. V roce 1991 když skončily roky komunistické vlády, vrátila se trvale do Třebušína a začala dělat plány s nově zvoleným starostou obce.
Nejprve získala dlouhodobý pronájem nemovitosti zámku a o rok později zámek koupila. Zdevastovaný zámek a zahradu zrekonstruovala a vybudovala z něj zámecký hotel.                    
Po její smrti 15.02.2005, její dcera Claudia, de Almeida (née Maennel de Garrigues) získala zámek a vlastní jej do dnes.