Historie zámku

Historie zámku Třebušín

úzce souvisí s vesnicí Třebušín. Za starých časů majitel obce často vlastnil také hrad, který byl používán čistě jako domicil. Nejstarší část  zámku pochází, stejně jako obec Třebušín  již od  roku 1057, kdy ji „Bleh Trebusen“ obdržel jako dar ze strany slavného českého šlechtice Hroznata z Teplé. Majitelé se v příštích stoletích střídali až do roku 1540 v rychlém sledu. Změna z jednoho majitele na druhého byla tak rychlá, že v jednom případě rytíř, který hrad dostal, byl obviněn jako zrádce na příkaz stejného krále.

Nejzásadnější bylo v roce 1421 vlastnění zámku německými rytíři (katolíci) a proto na zámek táhl Jan Žižka z Trocnova, který zámek vypálil.

Další majitel zámku i obce byl v roce 1578 Oldřich Hostakovský Arklebický,který byl následován jeho synem Tristanem.Tristan znovu zvětšil budovu. Dokumenty hovoří o „renesanční pevnosti a panství s hospodářstvím a poli “

Roku 1600 po Tristanově smrti panství a zámekse stal majetkem Jaroslava Osterského, Kaplíra ze Sulejovic, který však žil na hradě Kalich. Po něm jeho syn Smil zdědil hrad Trebusin.Hrad byl „zabaven“ korunou, když se majuitelé zapojili do povstání proti Habsburské monarchii.

1623: Obec a zámek je prodán Paulu Vencelius von Bochus. Švédské války, 1630 je zcela zničen Švédy.

1720 dědic Franz Karl Kressl Baron von Qualten.Byl velmi  talentovaný a inteligentní člověk, zakladatel Právnické fakulty na univerzitě v Praze, stává se prvním rektorem. V obci Třebušín postavil školu a zahájil výrobu cihel, postavil v Třebušíně pivovar a postavil morový památník.

1802 Franz Karl hrabě von Puteani, si vzal Antonii (Antonia), hraběnka von Putteani née de Morzini (spojení na hrad Ploskovice) Franz Karl začal renovovat zámek Trebusin,aby  pokoje vypadaly. barokně.Tyto úpravy provedl Octavio Broggio,slavný litoměřický architekt italského původu. Bylo přidáno tzv. „Severní křídlo“ (pouze v přízemí).

Z rodu Puteani byl prodán v roce 1913 rodině von Skala a . Po roce 1945 vykradli, vandalizovali zámek.

Dr. Maennel a dědicové až do roku 1945, kdy byly rodinné statky znárodněny podle Benešových dekretů a Němci vyhnali ze země! Rose, manželka dědice Dr. Hansjoerg Maennel-de Garriguesbyl varována Janem Masarykem.Byla to jejich dcera H. Corinna Meraldiová (née Maennel de Garrigues), kdo se vrátil poprvé v roce 1986 jako turistka do malé vesnice Třebušín a zámek na návštěvu, zámek a zahradu však nalezla ve velmi špatných podmínkách.                                                                             1991: Když skončily roky komunistické vlády, vrátila se trvale do Trebusinu a začala dělat plány s nově zvoleným starostou obce.
Nejprve získala dlouhodobý pronájem nemovitosti zámku a o rok později zámek koupila. Zdevastovaný zámek a zahradu zrekonstruovala a vybudovala z něj zámecký hotel.                    
Po její smrti 15.02.2005, její dcera
Claudia, de Almeida (née Maennel de Garrigues) získala zámek a stará se o něj do dnes.

 

Pronájem zámku na akce, svatby, oslavy, dovolenou.